Navigace


Finanční poradenství

Díky našim zkušenostem z oblasti strategického a finančního řízení můžeme nabídnout našim klientům poradenské služby v oblasti finančního řízení jejich firem, které zahrnují zejména:

 • Finanční analýzy a rozbory hospodaření společnosti
 • Řízení finančních toků v rámci společnosti nebo spjaté skupiny firem
 • Sestavení finančních plánů společnosti, případně jejích organizačních složek (střediska, závody apod.), nastavení systému kontroly plnění těchto plánů
 • Zpracování podnikatelských záměrů včetně souvisejících finančních výkazů (často požadováno bankami)
 • Projednání nových podnikatelských záměrů či restrukturalizačních projektů s bankami ve vazbě na nově poskytované nebo již stávající úvěry
 • Podporu při zpracování interní firemní legislativy (interní směrnice apod.)
 • ATTEST, s.r.o

  Restrukturalizační projekty

  Poradenství a podpora vzdělávání – získávání a realizace projektů Evropské Unie a Úřadů práce.

 • ARBEIT CZ, s.r.o.

  Organizační poradenství

  Kompletní nabídka služeb v oblasti zaměstnanecké politiky. Služba Temporary help od operátora výroby až po generálního ředitele.

 • ALPELEPHANT, s.r.o.

  Organizační poradenství

  Trénink mozku pomocí specializovaného softwaru. Kognitivní funkce (paměť, koncentrace, exekutivní funkce, logika, řečové funkce, vizuálně-prostorová orientace) zlepšíme až o 26%!

 • BEESLI CZ, s.r.o.

  Personální poradenství

  Programátorské služby pro mobilní, webové a desktopové aplikace. Odborné poradenství a podpora v oblastech: sociální sítě, PPC Google a Seznam, Google Analytics, SEO.