Navigace


Restrukturalizační projekty

Restrukturalizační projekty představují zpravidla velmi specifické a komplexní transakce spojující dohromady strategická rozhodnutí ukotvená do optimálních finančních, právních a daňových struktur.

Cílem restrukturalizace je ve většině případů stabilizace společnosti, následně posílení její pozice na trhu, v mnoha případech splacení dluhů z provozního cash flow, návrat k často ztracené ziskovosti a případná příprava na prodej společnosti nebo její další růst.

Strategické kroky pro restrukturalizaci Vašeho podniku:

 • Stabilizace společnosti prostřednictvím krizového řízení
 • Obnova ziskovosti společnosti a efektivní řízení pracovního kapitálu
 • Řízení vztahů s externími institucemi
 • Zavedení nového způsobu řízení po dobu restrukturalizace firmy
 • Provozní kontrola pro krátkodobou až dlouhodobou strategii vedoucí k dosažení ozdravení a růstu

V rámci restrukturalizace navrhneme řešení přesně na míru Vašim konkrétním potřebám, projednáme s externími institucemi další postup vedoucí k výše popsaným postupným krokům, při této činnosti se zaměříme zejména na:

 • Návrh a implementace kroků vedoucích k nalezení východiska z krize
 • Pomoc při zachování obchodní činnosti
 • Nastavení důsledné manažerské kontroly všech rozhodujících procesů ve firmě
 • Dohodu s věřiteli i dlužníky firmy vedoucí ke zmenšení tlaku zainteresovaných subjektů
 • Vypracování nového podnikatelského záměru, jeho prezentaci externím partnerům (zejména bankám), následnou jeho realizaci a kontrolu
 • ATTEST, s.r.o

  Restrukturalizační projekty

  Poradenství a podpora vzdělávání – získávání a realizace projektů Evropské Unie a Úřadů práce.

 • ARBEIT CZ, s.r.o.

  Organizační poradenství

  Kompletní nabídka služeb v oblasti zaměstnanecké politiky. Služba Temporary help od operátora výroby až po generálního ředitele.

 • ALPELEPHANT, s.r.o.

  Organizační poradenství

  Trénink mozku pomocí specializovaného softwaru. Kognitivní funkce (paměť, koncentrace, exekutivní funkce, logika, řečové funkce, vizuálně-prostorová orientace) zlepšíme až o 26%!

 • BEESLI CZ, s.r.o.

  Personální poradenství

  Programátorské služby pro mobilní, webové a desktopové aplikace. Odborné poradenství a podpora v oblastech: sociální sítě, PPC Google a Seznam, Google Analytics, SEO.