Navigace


Sociální odpovědnost firmy

Podstatu společenské odpovědnosti spatřujeme v podnikatelské etice, kterou zakládáme na společně vyznávaných hodnotách určujících naše chování. Při svém každodenním rozhodování a činnostech respektujeme potřeby klientů, zaměstnanců a partnerů. Chráníme prostředí všech, kterých se naše činnosti přímo či nepřímo dotýkají.

Při sledování svých ekonomických zájmů nepoškozujeme své partnery a odmítáme korupční jednání. Dbáme na kvalitu a prospěšnost poskytovaných služeb klientům, se kterými rozvíjíme důstojné korektní vztahy.

Své zaměstnance podporujeme ve vzdělávání, sportovních i společenských aktivitách vedoucích k týmové soudržnosti a vyváženosti pracovního a osobního života. Morálně oceňujeme účast kohokoliv z nich v dobrovolných aktivitách v nadacích, občanských sdruženích či jiných formách společenského života nejbližšího okolí.

Společenskou odpovědnost vnímáme jako nezbytný předpoklad dlouhodobé udržitelnosti rozvoje naší firmy.


soiální kodex

 • ATTEST, s.r.o

  Restrukturalizační projekty

  Poradenství a podpora vzdělávání – získávání a realizace projektů Evropské Unie a Úřadů práce.

 • ARBEIT CZ, s.r.o.

  Organizační poradenství

  Kompletní nabídka služeb v oblasti zaměstnanecké politiky. Služba Temporary help od operátora výroby až po generálního ředitele.

 • ALPELEPHANT, s.r.o.

  Organizační poradenství

  Trénink mozku pomocí specializovaného softwaru. Kognitivní funkce (paměť, koncentrace, exekutivní funkce, logika, řečové funkce, vizuálně-prostorová orientace) zlepšíme až o 26%!

 • BEESLI CZ, s.r.o.

  Personální poradenství

  Programátorské služby pro mobilní, webové a desktopové aplikace. Odborné poradenství a podpora v oblastech: sociální sítě, PPC Google a Seznam, Google Analytics, SEO.